Regulaminy

Regulamin Karty Stałego Klienta

 1. Karta Stałego Klienta jest kartą imienną i może otrzymać ją każdy, kto skorzysta z zabiegów w Gabinecie Kosmetycznym Mona Lisa
 2. Użytkownikiem Karty jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie.
 3. Karty nie można sprzedać, wypożyczyć lub oddać innej osobie.
 4. Posiadacz Karty, w momencie posługiwania się nią, może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
 5. Gabinet Kosmetyczny Mona Lisa ma prawo do odmowy wydania Karty, w przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w Regulaminie.
 6. Kartę należy okazywać na koniec każdej wizyty w Gabinecie kosmetycznym Mona Lisa w celu uaktualnienia.
 7. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie odbioru Karty.
 8. Otrzymanie i korzystanie z Karty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu znajdującego się na stronie www.kosmetyka-monalisa.pl.
 9. Posiadacz Karty ma prawo wyboru korzystniejszej dla niego formy zapłaty.
 10. Karta Stałego Klienta jest własnością Gabinetu kosmetycznego Mona Lisa.
 11. Na Karcie Stałego klienta odbijane są stemple (pieczątki) z logo Gabinetu kosmetycznego Mona Lisa.
 12. Pieczątki rabatowe na Karcie otrzymuje się przy wizycie za kwotę minimum 50 zł.
 13. Po uzyskaniu 5 stempli z logiem Gabinetu Kosmetycznego Mona Lisa właściciel Karty może skorzystać z rabatu 25 % na kolejny wybrany zabieg.
 14. Po uzyskaniu 10 stempli z logiem Gabinetu Kosmetycznego Mona Lisa właściciel Karty może skorzystać z rabatu 50 % na kolejny wybrany zabieg.
 15. Klient sam decyduje czy chce wykorzystać Kartę z 5 pieczątkami z 25 % zniżką czy zbierać pieczątki dalej aby uzyskać 50 % zniżki.
 16. Po wykorzystaniu Karty 25 % lub 50 % klient otrzymuje nową Kartę Stałego Klient.
 17. Kartę Stałego Klienta nie można wykorzystać na usługi w promocyjnych cenach, które w chwili chęci wykorzystania Karty są dostępne w Gabinecie Kosmetycznym Mona Lisa.
 18. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy Karty, nie łączą się z innymi promocjami, pakietami, bonami podarunkowymi i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do ogółu klientów.
 19. Każde 5 pieczątek uprawnia do 25% zniżki lub 10 pieczątek uprawnia do 50 % zniżki na dowolnie wybraną usługę w Gabinecie Kosmetycznym Mona Lisa (nie dotyczy zabiegów makijażu permanentnego i depilacji laserowej).
 20. Zniżka Karty Stałego Klienta nie obejmuje zakupu kosmetyków.
 21. Pieczątki na Karcie Stałego Klienta można zbierać bezterminowo.
 22. Wykorzystanie zniżki po uzbieraniu 5 lub 10 pieczątek obowiązuje 3 miesiące od otrzymania ostatniej piątej lub dziesiątej pieczątki.
 23. Treść regulaminu jest udostępniana w recepcji oraz na stronie internetowej www.kosmetyka-monalisa.pl
 24. Gabinet kosmetyczny Mona Lisa zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie “Karty Stałego Klienta”.
 25. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie www.kosmetyka-monalisa.pl.
 26. Za termin zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.kosmetyka-monalisa.pl
 27. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.